Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής με την Barbara Haselbach

Στο πλαίσιο του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF της Σχολής Μωραΐτη, η Barbara Haselbach, Χορογράφος, Διευθύντρια του Carl Orff-Institute του Πανεπιστημίου Mozarteum στο Salzburg της Αυστρίας και Πρόεδρος του International Orff-Schulwerk Forum, Salzburg, θα διδάξει σεμινάριο με θέμα

Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF Σχολής Μωραΐτη 2017 – 2020

Ο Κύκλος Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF για την τριετία 2017 – 2020 χωρίζεται σε τρία επίπεδα: το Βασικό Επίπεδο Ι (2017 – 2018), το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ (2018 – 2019) & το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ (2019 – 2020).