Ο Κύκλος Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF για την τριετία 2017 – 2020 χωρίζεται σε τρία επίπεδα: το Βασικό Επίπεδο Ι (2017 – 2018), το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ (2018 – 2019) & το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ (2019 – 2020).

Οι εγγραφές για το πρώτο έτος του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF στη Σχολή Μωραΐτη, στο Βασικό Επίπεδο Ι (ΒΕ Ι) του Τριετούς Προγράμματος για το 2017 – 2018, συνεχίζονται.

Η διαδικασία εγγραφής στο Βασικό Επίπεδο Ι (ΒΕ Ι) του Τριετούς Προγράμματος Σπουδών ORFF ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

1)     Αποστολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ είτε ηλεκτρονικά είτε με fax.

2)     Κατάθεση του ποσού των 100€, το οποίο αποτελεί προκαταβολή των διδάκτρων για την εγγραφή στο Βασικό Επίπεδο Ι (ΒΕ Ι) του σχολικού έτους 2017 – 2018.

3)     Τηλεφωνική επιβεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής Μωραΐτη για τη συμμετοχή στην ομάδα του Βασικού Επιπέδου Ι (ΒΕ Ι) 2017 – 2018, καθώς και ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα Μαθημάτων και Σεμιναρίων του πρώτου έτους.

Παρακαλώ να αποστείλετε, είτε ηλεκτρονικά στο ksarropoulou@moraitis.edu.gr είτε στο fax της Σχολής Μωραΐτη 210 6795090, την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF έως και τις 3 Οκτωβρίου 2017 και για τα περαιτέρω θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

Είμαστε τη διάθεσή σας για πληροφορίες και διευκρινίσεις, τόσο σχετικά με το περιεχόμενο όσο και για τη διάρθρωση των Σπουδών.

Κατερίνα Σαρροπούλου

Υπεύθυνη Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF Σχολή Μωραΐτη

Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF Σχολής Μωραΐτη 2017 – 2020