Στο πλαίσιο του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF της Σχολής Μωραΐτη, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Συνθέτης, Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα διδάξει σεμινάριο στους σπουδαστές του Επαγγελματικού Επιπέδου ΙΙΙ (ΕΕ ΙΙΙ) με τίτλο «Μουσική και Παραστατικές Τέχνες με έμφαση στην Εικόνα».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Σχολής Μωραΐτη, από την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018.

Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής με τoν Δημήτρη Μαραγκόπουλο