Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής με την Μαρία Φιλιάνου

Στο πλαίσιο του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF της Σχολής Μωραΐτη, η Μαρία Φιλιάνου, Μουσικοπαιδαγωγός, θα διδάξει σεμινάριο στους σπουδαστές του Βασικού Επιπέδου Ι (ΒΕ Ι) με τίτλο «Από την πλευρά του Παιδιού». Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους

Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής με τoν Δημήτρη Μαραγκόπουλο

Στο πλαίσιο του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF της Σχολής Μωραΐτη, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Συνθέτης, Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα διδάξει σεμινάριο στους σπουδαστές του Επαγγελματικού Επιπέδου ΙΙΙ (ΕΕ ΙΙΙ) με τίτλο «Μουσική και

Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής με την Barbara Haselbach

Στο πλαίσιο του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF της Σχολής Μωραΐτη, η Barbara Haselbach, Χορογράφος, Διευθύντρια του Carl Orff-Institute του Πανεπιστημίου Mozarteum στο Salzburg της Αυστρίας και Πρόεδρος του International Orff-Schulwerk Forum, Salzburg, θα διδάξει σεμινάριο με θέμα

Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF Σχολής Μωραΐτη 2017 – 2020

Ο Κύκλος Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF για την τριετία 2017 – 2020 χωρίζεται σε τρία επίπεδα: το Βασικό Επίπεδο Ι (2017 – 2018), το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ (2018 – 2019) & το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ (2019 – 2020).