• Τι είναι η ΜΚΑ Orff:

Ένα επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών Μουσικοκινητικής το οποίο διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: στο Βασικό Επίπεδο Ι (ΒΕ Ι), το    Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ (ΕΕ ΙΙ) και το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ (ΕΕ ΙΙΙ)

Βασίζεται στην πείρα των 30 χρόνων (1986-2016) λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μουσικοκινητικής Αγωγής στη Σχολή Μωραΐτη και οργανώνεται σε Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Κύκλος Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF.

  • Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε όλους όσοι/ες από τον εκπαιδευτικό ή καλλιτεχνικό χώρο ενδιαφέρονται για την παιδαγωγική μέθοδο C. Orff .

  • Τι στόχο έχει:

Έχει στόχο την απόκτηση ειδικών παιδαγωγικών γνώσεων, καθώς και την καλλιέργεια καλλιτεχνικών  και  εκφραστικών  δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι/ες είναι σε θέση να σχεδιάζουν με  επάρκεια, μέσα από τη μουσικοκινητική προσέγγιση, προγράμματα διδασκαλίας στα οποία η  πρωτοτυπία, η φαντασία, η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Η ολοκλήρωση του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή και στα τρία επίπεδα.


  • Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών:

Η ολοκληρωμένη φοίτηση στο Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: στο Βασικό Επίπεδο Ι, στο Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ και στο Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ.

  • Μαθήματα και Σεμινάρια:

Κάθε Επίπεδο περιλαμβάνει ανά έτος Μαθήματα και Σεμινάρια .

  • Τρίμηνα:

Η σχολική χρονιά χωρίζεται σε τρία τρίμηνα: Α΄ Τρίμηνο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος), Β΄ Τρίμηνο (Ιανουάριος-Μάρτιος) και Γ΄ Τρίμηνο (Απρίλιος- Ιούνιος). Κάθε τρίμηνο διαρθρώνεται από ένα τετραήμερο Σεμινάριο είκοσι (20) ωρών και τα επιμέρους Μαθήματα τα οποία διεξάγονται σε δύο τριήμερα τον μήνα (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή), από δεκαέξι (16) ώρες.

  • Εγγραφή – Εξετάσεις:

Η εγγραφή στον Κύκλο Σπουδών γίνεται χωρίς εξετάσεις αλλά προϋποθέτει  την κατοχή ενός πρώτου πτυχίου ή διπλώματος στα συναφή αντικείμενα με τις σπουδές και βασικές γνώσεις της μουσικής. Οι προβιβαστικές εξετάσεις για την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου διεξάγονται κάθε Ιούνιο.


ΕΠΙΠΕΔΟ Ι – Βασικό Επίπεδο Ι (ΒΕ Ι): 

Αποτελείται από 3 Σεμινάρια 20 διδακτικών ωρών καθώς και Μαθήματα σε 15-17 τριήμερα, από 16 διδακτικές  ώρες. Το Σεμινάριο του Α΄ τριμήνου διεξάγεται κάθε Οκτώβριο, του Β΄ τριμήνου κάθε Ιανουάριο και του Γ΄ τριμήνου κάθε Απρίλιο.  Τον Ιούνιο διεξάγονται Προβιβαστικές Εξετάσεις.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ – Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ (ΕΕ ΙΙ):

Αποτελείται από 3 Σεμινάρια 20 διδακτικών ωρών καθώς και Μαθήματα σε 15-17 τριήμερα, από δεκαέξι ώρες. Το Σεμινάριο του Α΄ τριμήνου διεξάγεται κάθε Οκτώβριο, του Β΄ τριμήνου κάθε Ιανουάριο και του Γ΄ τριμήνου κάθε Απρίλιο. Τον Ιούνιο διεξάγονται Προβιβαστικές Εξετάσεις.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ – Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ (ΕΕ ΙΙΙ):

Αποτελείται από 3 Σεμινάρια 20 διδακτικών ωρών καθώς και Μαθήματα σε 15-17 τριήμερα, από δεκαέξι ώρες. Το Σεμινάριο του Α΄ τριμήνου διεξάγεται κάθε Οκτώβριο, του Β΄ τριμήνου κάθε Ιανουάριο και του Γ΄ τριμήνου κάθε Απρίλιο. Τον Ιούνιο διεξάγονται Εξετάσεις Ολοκλήρωσης Σπουδών.