Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών ORFF διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ.

Εγγραφές

Πληροφορίες εγγραφής για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα Orff.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Κύκλος Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff - Σχολή Μωραΐτη

Οι Εγγραφές για το 2017 - 2018 Συνεχίζονται

Περισσότερα...