Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών ORFF διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ.

Εγγραφές

Πληροφορίες εγγραφής για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα Orff.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Αγωγής με την Barbara Haselbach 26-29 Οκτωβρίου

H Barbara Haselbach, Χορογράφος, Διευθύντρια του Carl Orff-Institute του Πανεπιστημίου Mozarteum στο Salzburg της Αυστρίας και Πρόεδρος του International Orff-Schulwerk Forum, Salzburg, θα διδάξει σεμινάριο με τίτλο «Ο ρόλος της Κίνησης και του Χορού καθώς και η Ενσωμάτωση των Τεχνών μέσα από την οπτική του Orff-Schulwerk».

Περισσότερα...