Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών ORFF διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ.

Εγγραφές

Πληροφορίες εγγραφής για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα Orff.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Ανοιχτά Σεμινάρια

Ο Κύκλος Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF της Σχολής Μωραΐτη διοργανώνει ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, τα οποία είναι ανοιχτά προς όλους.

Εγγραφές