Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών ORFF διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ.

Εγγραφές

Πληροφορίες εγγραφής για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα Orff.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Σεμινάρια Μουσικοκινητικής Αγωγής - Ιανουάριος 2018

Από την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Συνθέτης, Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα διδάξει σεμινάριο στους σπουδαστές του Επαγγελματικού Επιπέδου ΙΙΙ (ΕΕ ΙΙΙ), ενώ η Μαρία Φιλιάνου, Μουσικοπαιδαγωγός, θα διδάξει σεμινάριο στους σπουδαστές του Βασικού Επιπέδου Ι (ΒΕ Ι) του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF.

Περισσότερα...